Natsuki Kido

Loading the player ..movie pathtori_09_kido_02-2.mp4
Natsuki Kido
鬼怒無月
ギター / Guitar
武蔵野市吉祥寺 / Kichijouji Musashino Tokyo Japan2012年11月4日 / 4 Nov 2012

Natsuki Kido
http://mabokido.web.fc2.com